3-БӨЛІМ. LearningApps сайтымен тапсырмалар құрастыру